Παρακαλώ κάντε εισαγωγή.
Κωδικός χρήστη:
Κωδικός πρόσβασης:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Όλοι οι Business Partners που θέλουν να δώσουν την παραγγελία τους μέσω Internet καταστήματος και επιθυμούν να γίνει αφαίρεση των bonus που υπάρχουν στο λογαριασμό τους, παρακαλούνται να αναφέρουν τον προσωπικό τους κωδικό προστασίας*.
Χωρίς την εισαγωγή του σωστού κωδικού προστασίας δεν θα είναι εφικτή η αφαίρεση των bonus στην καταχωρηθείσα παραγγελία.
*κωδικός προστασίας – είναι πρόσθετος κωδικός για τον οποίο κάθε Business Partner μπορεί να ενημερωθεί από τον υπάλληλο του τηλεφωνικού κέντρου της FM GROUP Ελλάδα, αναφέροντας πρώτα τα απαραίτητα προσωπικά σας στοιχειά όπως τον ΑΔΤ, ΑΦΜ, διεύθυνση και το τηλέφωνο. O κωδικός αυτός είναι απαραίτητος για την αφαίρεση bonus από την παραγγελία. Η FM GROUP Ελλάδα συνιστά, για την ασφάλεια σας, την άμεση αλλαγή αυτού του κωδικού που μπορεί να γίνει μετά το log in και την εισαγωγή στο δίκτυο σας πατώντας το link – «στοιχεία Business Partner».